Aktiviteter

Aktiviteten i tjenestetilbudet vil være knyttet opp mot gården, livet, menneskene og arbeidet der.
Mulighetene er mange for ulike aktiviteter i forhold til de forskjellige årstidene.
Ikke-formell læring krever frivillig og aktiv deltagelse. Aktivitetene vil derfor være nært knyttet opp til den enkeltes ønsker, interesser, forutsetninger og behov.
Det skal være fleksibilitet i tilbudet - Rom for å tilpasse aktivitet etter dagsformen.
Fysisk aktivitet ute gir frisk luft og frihetsfølelse - Vi setter oss små og store mål...
..og møter noen utfordringer på veien.
Glede, nysgjerrighet og kreativitet skapes gjennom et vell av aktiviteter.
Det viktigste for oss på Hanto gård er at aktivitetene i tjenestetilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel.