Inn på tunet (IPT)

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Hanto gård - Inn på tunet

For å bli godkjent som IPT-tilbyder må kravene i KSL-standardene 1 og 11 være oppfylt. I godkjenningsprossedyren vil et gårdsbesøk og oppfølging av en KSL-revisor inngå. Det er Matmerk som står ansvarlig for godkjenningsordningen.

Vi på Hanto gård er stolte av å være revidert og godkjent som tilbyder, noe som også gir oss lov til å bruke ordmerket "Inn på tunet" med den figurmerkebeskyttede logoen.                                                                                                                  

Inn på tunet er tilbud for enkeltmennesker eller grupper. Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgrupper/bruker. Dette kan f.eks være et udanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten.

Merkeplattform for konsept/tilbud.